Doelstelling ‘t Waaijke

De organisatie

Stichting ’t Waaijke richt zich op het houden van hobbydieren tot genot en vermaak van de Ulvenhoutse bevolking. Hoe we dat doen leest u verder op deze pagina.

Stichting Kinderboerderij ’t Waaijke
RSIN/ANBI nummer: 8212.88.647
Postadres: Wiek 3, 4851 VN Ulvenhout
Bezoekadres: Dorpsstraat 92, 4851 CN Ulvenhout
Tel. Ger Feskens (Voorzitter): 06 21335068
Tel. Fried Raupp: 076 5656239
Emailadres: info@kinderboerderijulvenhout.nl

Doelstelling

Stichting ’t Waaijke richt zich op het houden van hobbydieren tot genot en vermaak van de Ulvenhoutse bevolking.

Financiële verantwoording

Klik hier voor meer informatie.

Hoe doen wij dat?

Wij beheren en houden toezicht op de door de gemeente Breda ter beschikking gestelde opstallen en weidegronden. Voor de dieren staat het welzijn voorop. Verzorging in de meest brede zin van het woord: selectie en aantallen, voeding, huisvesting, gezondheid en verzorging. Voor de Ulvenhoutse bevolking bevorderen we dat het plezierig en veilig is om te komen kijken en verblijven op ons terrein.

Actieplan

Om het genot van de Ulvenhoutse bevolking en vooral de kinderen te verhogen willen wij ’t Waaijke veiliger en beter toegankelijk maken. Zodanig dat een stuk van het terrein zonder toezicht openbaar kan zijn. Om dit te bereiken worden plannen uitgewerkt om de stal geschikt te maken voor bezoekers. Denk aan het plaatsen van een wasgelegenheid voor handen, voederbakjes, educatieve tekstbordjes en afsluitbare kasten voor gereedschap.

Inkomsten en vermogen

De inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidie van de Gemeente Breda, donaties, sponsoring en giften van onze Vriendenkring.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Aletta Tielrooy Penningmeester: Jan van Gils Secretaris: vacant

Beloningsbeleid

Wij hebben geen beloningsbeleid. Alle functies worden verricht door onbezoldigde vrijwilligers.